` Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati
l

Informatii utile:

1. Acte necesare pentru ajutor social

2. Repunerea in plata, dupa suspendare

3. Cine poate obtine un contract de munca in strainatate

4. Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

5. Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

6. Acte necesare pentru ... :

7. Stimularea mobilitatii fortei de munca

Acte necesare pentru ajutor social

Pentru persoanele care sunt deja in evidenta noastra actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

•  Act de identitate original si copie

•  Carnetul de munca

  Pentru persoanele care nu sunt in evidenta AJOFM Galati actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

•  Buletin de identitate original si copie

•  Carnetul de munca original si copie

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Carnetul de somer (daca e cazul)

•  Copie xerox dupa actul de studii/calificare- original si copie + dosar cu sina

sus

Repunerea in plata, dupa suspendare

•  In cazul neprezentarii lunare la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

•  Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele motive:

•  pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

•  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

•  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

•  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

•  la data pensionarii pentru invaliditate;

•  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

•  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

•  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

sus

Cine poate obtine un contract de munca in strainatate :

Orice cetatean roman care doreste sa obtina un contract de munca in strainatate, care face dovada ca nu are antecedente penale si care este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea pentru care opteaza;

A. Ce trebuie sa faceti pentru a pleca la lucru in strainatate ?

1. Primul pas pentru persoanele care doresc sa plece la munca in strainatate: In cadrul AJOFM Galati functioneaza Compartimentul EURES (reteaua Serviciilor Publice de Ocupare Europene) - unde primim spre mediere, oferte ale angajatorilor din tarile UE, destinate cetatenilor romani. Toate ofertele primite, cu toate detaliile oferite de angajatori, sunt vizibile pe site-ul institutiei www.eures.anofm.ro, unde le puteti studia.Pentru a va inscrie in baza de date a AJOFM Galati, ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca in strainatate, trebuie sa mergeti la consilierul EURES, cu urmatoarele documente, intr-un dosar cu sina :

 • Copie dupa buletin sau Copie dupa pasaport (cu o valabilitate de min. 6 luni) ;
 • Cazier judiciar ca nu aveti antecedente penale cu o valabilitate de 6 luni;
 • CV Europass, in limba romana, pe hartie si in format electronic;
 • CV Europass, in limba engleza, pe hartie si in format electronic;
 • Copie dupa cartea de munca (toate paginile scrise, legalizate la notariat);
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie ca este clinic sanatos si mentiunea APT PENTRU MUNCA;

B. Un cetatean roman isi poate cauta in mod autonom un loc de munca in oricare din statele UE / SEE si Elvetia, urmand cativa pasi :  :

 1. Accesati portalului european EURES, www.eures.europa.eu, sectiunea "Solicitanti de loc de munca";
 2. Selectati optiunea "Cautarea unui loc de munca" si accesati posturile vacante din 31 de tari europene;
 3. Inregistrati-va prin optiunea "My EURES" - solicitanti de locuri de munca, creati-va un CV intr-o limba de circulatie europeana pentru a fi vizualizat de angajatorii inregistrati pe acest portal si de consilierii EURES care pot asista angajatorii in identificarea candidatilor potriviti;
 4. Accesati sectiunea "Conditii de viata si de munca" pentru a obtine informatii legate de situatia locurilor de munca precum si despre conditiile de viata si de munca dintr-un anumit stat european;
 5. Accesati www.eures.anofm.ro pentru informatii referitoare la decizia unor state de a impune masuri tranzitorii in privinta accesului cetatenilor romani pe piata muncii;

!!!

sus

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

•  la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

•  pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

•  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

•  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

•  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

•  la data pensionarii pentru invaliditate;

•  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

•  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

•  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

sus

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la data expirarii perioadei legale de plata;

l) la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare

sus

... eliberarea dispozitiilor de repartizare spre locuri de munca vacante a persoanelor aflate in cautare de loc de munca

•  Carnet de munca

•  Acte studii si calificare

•  Buletin de identitate

•  Carnet de somer (daca este cazul)

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor provenite din munca

•  Adeverinta declaratie completata cu ultimele 12 salarii

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Act de identitate original si copie

•  Carnet de munca original si copie

•  Acte studii si calificare original si copie

•  Certificat de nastere original si copie

•  Certificat de casatorie sau dupa caz hotarare de divort/ certificat de deces(sot/sotie) - original si copie

•  Livret militar original si copie

•  Dosar cu sina

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul absolventilor

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Actul de identitate original si copie

•  Acte studii si calificare original si copie

•  Certificat de nastere original si copie

•  Certificat de casatorie original si copie

... luarea in evidenta ca somer neindemnizat

•  Act de identitate original si copie

•  Carnet de munca

•  Acte studii si calificare

•  Adeverinta eliberata de administratia financiara

•  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale +Dosar cu sina

sus

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.

sus


Meniu navigare:

::: PRIMA PAGINA :::DESPRE NOI ::: INFORMATII DE INTERES PUBLIC ::: CONTACT :::INFO UTIL

Pagini recomandate:

ANOFM ::: MMSSF ::: GUVERN ::: PRESEDINTIE ::: EURES


Intrebari si raspunsuri:

Ce este scrisoarea de intentie?
Cum ar trebui intocmit un CV?
Cum se desfasoara interviul?
Care sunt posibilele intrebari?

Model de CV european >>>

AJOFM Galati © 2006